משה רבנו כמנהיג

משה רבנו כמנהיג | איציק קרמר טיפול ביוארגונומי

משה רבנו כמנהיג-עוצמה של מנהיג – ישראל לפני הכל גדולת מנהיג נבחנת במידת יושרו ובשקיפות שהוא מייצג כלפי מונהגיו. גם בדברים שאינם נעימים הוא משקף את הדברים בצורה אמיתית ולא בטיוחי דברים. תחינת משה בתחילת פרשת השבוע "ואתחנן" משה מציין מעמד קשה מאוד מבחינתו. הוא מתחנן לה' ומבקש ממנו להיכנס לארץ ישראל. הביטוי "ואתחנן " […]