מודל האדם על פי אלפרד אדלר והשפעתו על ניהול וייעוץ קריירה

ייעוץ תעסוקתי | מוניקריירה יועצת קריירה

מודל האדם על פי אדלר למודל הזה יש חמישה מרכיבים: חיברות, סובייקטיביות, מטרתיות, בחירה והוליזם. אמחיש את המשמעות של כל אחד מהמרכיבים באמצעות דוגמאות מעולם העבודה. מרכיב החיברות וניהול קריירה  דיברנו מקודם על משימת החברה כמשימת חיים מרכזית והנה אנו מוצאים גם פה, במודל האדם, וריאציה של הנושא. למעשה במודל האדם מודגשת פעם נוספת חשיבות […]

דילוג לתוכן