סדנאות וקורסים למטפלים או כמו שאנחנו קוראים להם: קורסדנה

מכירות קילר

החממה למטפלים

קורס לשיפור המיומנות החשבוה ביותר של מטפלים.

קורס המשלב סדנה פעילוה

מיקוד השיווק

החממה למטפלים

קורס לשיפור המיומנות החשבוה ביותר של מטפלים.

קורס המשלב סדנה פעילוה

קורסדנת שיווק ברשת

החממה למטפלים

קורס לשיפור המיומנות החשבוה ביותר של מטפלים.

קורס המשלב סדנה פעילוה

יסודות השיווק

החממה למטפלים

קורס לשיפור המיומנות החשבוה ביותר של מטפלים.

קורס המשלב סדנה פעילוה

מיתוג וגרפיקה

החממה למטפלים

קורס לשיפור המיומנות החשבוה ביותר של מטפלים.

קורס המשלב סדנה פעילוה

קורסדנת שיווק ברשת

החממה למטפלים

קורס לשיפור המיומנות החשבוה ביותר של מטפלים.

קורס המשלב סדנה פעילוה